Szkiełkowanie

Szkiełkowanie to obróbka powierzchniowa, strumieniowo – ścierna, w której czynnikiem ściernym są szklane mikrokulki o odpowiednio dobranej do oczekiwanego efektu – średnicy, frakcji. Proces ten charakteryzuje się ogromną elastycznoscią, która  nie wywołuje ścierania erozyjnego, dlatego może być stosowana do obróbki elementów delikatnych i kruchych oraz wyrobów
o precyzyjnych kształtach, a uzyskany efekt wizualny powierzchni jest wyjątkowy w swoim charakterze, nie dający uzyskać się żadną inną obróbką ścieralną.

Oprócz renowacji, szkiełkowanie stosuje się także w procesie produkcji detali nowych – w celu usunięcia z ich powierzchni śladów uszkodzeń
i zanieczyszczeń technologicznych np. przebarwień, zgorzelin, tlenków metali, plam itp.

Proces zalecany szczególnie do obróbki:

  • aluminium,
  • brązu,
  • stali nierdzewnej,
  • stopów metali nieżelaznych,

Szkiełkowanie konstrukcji

Szkiełkowanie bloku dla Firmy Jaguar Gieremek

Szkiełkowanie tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków